Поддръжка

Информационна и техническа поддръжка на уеб сайт

Поддръжка на уеб сайт

Сключването на договор за следгаранционна или извънгаранционна поддръжка Ви гарантира съдействие за отстраняване на възникнали проблеми по Вашия уеб сайт в договорен срок и с висок приоритет на реакция, вграждане на нови функционалности и модули или други желани от Вас доработки. Договорът за поддръжка осигурява гарантирана цена на час.

Вие оставате важен за нас клиент и в случаите, когато не сте сключили договор за поддръжка, но всяка наша намеса по уеб сайта Ви ще бъде индивидуално таксувана, а сроковете за реакция по отстраняване на проблеми ще бъдат по-големи.

Услугата по поддръжка на уеб сайт включва:

  • Следене на правилната работа на уеб сайта чрез наблюдение на набор показатели (видимост на сайта от всички точки на света, скорост на зареждане, достъп на роботите на търсещите машини до сайта, привнасяне или наличие на зловреден код и др.)
  • Отстраняване на възникнали проблеми с работата на сайта (грешки, атаки, разпадане на връзки и др.)
  • Периодично създаване на резервни копия на сайта.
  • Малки корекции по дизайна или функционалността на уеб сайта.
  • Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.

Базова цена за месец: 30 лв. с ДДС (или 360 лв. годишно)
Посочените цени включват до 1 час работа на месец

Срокове за реакция

  • При съществени проблеми, при които сайтът не работи нормално или изобщо не може да бъде използван. Например: сайтът не се зарежда или не се вижда. Срок за отстраняване на проблема - в рамките на същия работен ден.
  • При проблеми с основната функционалност на сайта, при които той е видим онлайн, но има проблем, възпрепятстващ бизнеса на клиента или потребителите на сайта. Например: невъзможност за регистрация, проблем с цените на продуктите и др. Срок за отстраняване на проблема – до края на следващия работен ден.
  • Несъществени проблеми – козметични проблеми и дефекти, които не затрудняват правилното функциониране на сайта. Например: не се показва датата на новина, подмяна на снимки и др. Срок за отстраняване на проблема – до 2 работни дни.

Работното ни време с клиенти е от 9:00 ч. до 18:00 ч. всеки работен ден с изключение на официалните празници и неработни дни. Неизработени часове от текущия месец не се прехвърлят към следващия месец.