portfolio pic

Портфолио

Изработка на уеб сайт на ОДФ  - Стара Загора

Изработка на уеб сайт на ОДФ - Стара Загора

Клиент: Обществен Дарителски Фонд - Стара Загора

Уеб сайт: fund-sz.org
Услуга: Уеб дизайн и разработка

Обществен Дарителски Фонд - Стара Загора, като организация на общността на Стара Загора стимулира и подкрепя финансово и организационно граждански инициативи за задоволяване на актуални обществени потребности, чрез насърчаване на дарителството и обединяване усилията на гражданските организации, местните власти, институции и бизнес-среди в община Стара Загора.