portfolio pic

Портфолио

Изработка на уеб сайт на АОФБ

Изработка на уеб сайт на АОФБ

Клиент: Асоциацията на обществените фондации в България

Уеб сайт: acfb-bg.org
Услуга: Уеб дизайн, разработка

Асоциацията на обществените фондации в България (АОФБ) е учредена през месец април 2005 година от шест обществени фондации, работещи в градовете Благоевград, Чепеларе, Пазарджик, Стара Загора, Габрово и Тутракан. Основната цел на асоциацията е да подкрепя развитието на филантропията чрез популяризирането на модела на обществената фондация и изграждането на капацитета на съществуващите обществени фондации в България.