portfolio pic

Портфолио

Уеб дизайн на Частно основно училище "Елин Пелин"

Уеб дизайн на Частно основно училище "Елин Пелин"

Клиент: Частно основно училище "Елин Пелин"

Уеб сайт: elin-pelin.biz
Услуга: Уеб дизайн и разработка

Частно Основно Училище „Елин Пелин”, Стара Загора е лицензирано от МОМН .В него се обучават ученици от първи до седми клас по учебна програма утвърдена от МОМН, която включва предмети от всички образователни области. Училището е със засилено изучаване на английски език. Учениците получават сертификат за преминатия курс по чуждоезиково обучение.