portfolio pic

Портфолио

Изработка на уеб сайт по проект "Хабитат Сакар"

Изработка на уеб сайт по проект "Хабитат Сакар"

Клиент: Сдружение „Асоциация наука за природата“
Уеб сайт: habitatsakar.eu
Услуга: Уеб дизайн, разработка, SEO

Проект по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.).