portfolio pic

Портфолио

Уеб дизайн на Дом за възрастни хора "Сезони"

Уеб дизайн на Дом за възрастни хора "Сезони"

Клиент: Дом за възрастни хора "Сезони"
Уеб сайт: domsezoni.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка

Домът за възрастни хора "Сезони", се намира в кв. Зора и е с капацитет 24 души. Притежава лиценз за дейността си от Министерството на здравеопазването.