portfolio pic

Портфолио

Уеб дизайн на Център за наука, култура и изкуство, Стара Загора

Уеб дизайн на Център за наука, култура и изкуство, Стара Загора

Клиент: Център за наука, култура и изкуство, Стара Загора

Уеб сайт: cnki-sz.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка

Центърът за наука, култура и изкуство е общинско звено за  реализация на общинската политика за обучение и възпитание на децата от Община Стара Загора  чрез извънкласни форми на работа.