portfolio pic

Портфолио

Уеб дизайн и разработка на сайта на Холдинг Загора

Уеб дизайн и разработка на сайта на Холдинг Загора

Клиент: Холдинг Загора

Уеб сайт: hgzagora.com
Услуга: Уеб дизайн

 

Холдингът притежава мажоритарни дялове или цялата собственост в най-значимите и структуроопределящи предприятия от икономиката на община Стара Загора. Тясното сътрудничество между тях спомага за успешното развитие на подходяща бизнес среда, повишена конкурентоспособност и реализиране на печеливш растеж. В дружеството работят близо 2 000 души