Възможност за 100% безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на уеб сайтове, онлайн магазини, системи за управление

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 г. 16:30 ч.